Διεύθυνση Χορωδίας - Πρόγραμμα Σπουδών

Οι σπουδαστές/μαέστροι καλούνται να εξοικειωθούν με την τέχνη της διεύθυνσης χορωδίας,
εστιάζοντας σε έργα του παγκόσμιου χορωδιακού ρεπερτορίου, από την αναγέννηση μέχρι την
σύγχρονη δημιουργία.
Το μάθημα χωρίζεται σε 4 μέρη, καθώς και σε πρακτικά – θεωρητικά μαθήματα
1.τεχνική της διεύθυνσης (πρακτικό)
2.ανάπτυξη του καλλιτεχνικού αισθητηρίου (πρακτικό)
3.μελέτη/ακρόαση/γνώση ρεπερτορίου (θεωρητικό + εργασίες)
4.ανάγνωση παρτιτούρας (πρακτικό)
5.ανάλυση, ιστορία, και μορφολογία (θεωρητικό)
6.τραγούδι, σε συνεννόηση με το ωδείο (πρακτικό)
Σε συνεννόηση με το ωδείο, οι σπουδαστές θα έχουν την δυνατότητα να διευθύνουν χορωδιακό
σύνολο μία φορά το μήνα, από το οποίο θα δέχονται παρατηρήσεις και σχόλια. Τα αποσπάσματα
προς διεύθυνση, θα εξετάζονται στα υπόλοιπα μαθήματα του μήνα. Οι σπουδαστές θα έχουν επίσης
την ευκαιρία να διευθύνουν και οργανικό σύνολο.
Πιο αναλυτικά ~
1ο έτος – ρεπερτόριο από το μπαρόκ και την αναγέννηση
2ο έτος – ρεπερτόριο από τον κλασσικισμό και τον ρομαντισμό
3ο έτος – προετοιμασία για τις διπλωματικές εξετάσεις, και ρεπερτόριο του 20ου, 21ου αιώνα