Ακροάσεις για το Τμήμα Παλαιάς Μουσικής

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022


Οι υποψήφιοι σπουδαστές μπορούν να στείλουν μήνυμα μέσω της ιστοσελίδας του Ωδείου www.mantzaros.gr
Δυνατότητα φοίτησης   και στο τσέμπαλο και στο εκκλησιαστικό όργανο ανά εξάμηνο ώστε να υπάρχει πλήρης προσέγγιση στο στυλ και την ιδιαιτερότητα της Παλαιάς Μουσικής για πληκτροφόρα