Παιδική Χορωδία-Τραγούδι

Ένα μουσικό ταξίδι με αγγελικές φωνές στην εξερεύνηση του ρεπερτορίου που απευθύνεται στην ευαίσθητη ηλικία Η διδασκαλία της διαφραγματικής αναπνοής είναι απο τα πρωταρχικά στοιχεία εκπαίδευσης , σε συνδυασμό δε με την εξάσκηση της ακουστικής εμπειρίας στοχεύουν στην ολοκλήρωση της μουσικοποιητικής προσωπικότητας του μελλοντικού μουσικού. Ηλικίες 6-12 Βασικές οδηγίες της διαφραγματικής αναπνοής. Φωνητική τοποθέτηση και προφορά λόγου. Εξάσκησή τονικού ύψους Εισαγωγή στο χορωδιακό ρεπερτόριο Διάρκεια μαθήματος: 40΄λεπτά εβδομαδιαίως

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ