Εγγραφές/Φοίτηση

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διάρκεια σχολικού έτους:  11 Σεπτεμβρίου – 30  Ιουνίου.

Εγγραφές Α΄ εξαμήνου: Από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 20 Οκτωβρίου.

Εγγραφές Β΄ εξαμήνου: Όλο το Φεβρουάριο

 Η διδασκαλία των Ειδικών Μαθημάτων γίνεται ατομικά σε κάθε ένα μαθητή, δύο φορές την εβδομάδα και διαρκεί το λιγότερο 20΄ στις μικρές τάξεις και 45΄ στην Ανωτέρα τάξη

 

Οι νέοι σπουδαστές (εκτός των τελείως αρχαρίων), όταν εγγράφονται στο Ωδείο, δίνουν υποχρεωτικά κατατακτήριες εξετάσεις στην αρχή του σχολικού έτους (εντός του μηνός Οκτωβρίου) και κατατάσσονται αναλόγως των γνώσεών τους, στις εξής σχολές: Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση, Ανωτέρα.

Εξαίρεση γίνεται μόνο για κατόχους βεβαιώσεων σπουδών από άλλο αναγνωρισμένο Ωδείο, με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης.