Εξετάσεις

Οι εξετάσεις χωρίζονται σε Κατατακτήριες, Επιθεωρήσεις, Προαγωγικές και Απολυτήριες.


ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

1.Ετήσιες εξετάσεις τεχνικής πρόδου για την οργανική μουσική  

Σε αυτές ο σπουδαστής  παρουσιαζει ασκησεις τεχνικής αναλογα με το επιπεδο στο οποίο βρίσκεται και διεξαγονται τελος Ιανουαρίου  καθε ετους

2. Εξετάσεις  Επιθεωρήσεις των μαθητών γίνονται στο τέλος κάθε σχολικού έτους  οι οποιες ειναι υποχρεωτικές για νόλους τους σπουδαστές


ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι Προαγωγικές Εξετάσεις στο ειδικό μάθημα που ακολουθεί ο σπουδαστής διενεργούνται μετά από σχετική πρόταση από τον καθηγητή του, αφού έχει ολοκληρώσει την προβλεπόμενη ύλη της σχολής του και έχει συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο σπουδών που ορίζει ο νόμος.

 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις γίνονται μέσα στον Οκτώβριο, κάθε σχολικής χρονιάς, και αφορούν μαθητές προερχομένους από άλλα Ωδεία χωρίς πιστοποιητικά σπουδών και για τους προερχόμενους από ιδιαίτερα-αδιαβάθμητα μαθήματα.

Οι νέοι σπουδαστές κατατάσσονται αναλόγως των γνώσεων τους στις εξής σχολές: Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση, Ανωτέρα


ΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Για να λάβει ο τελειόφοιτος σπουδαστής μέρος σε απολυτήριες εξετάσεις θα πρέπει προηγούμενα να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα γενικά υποχρεωτικά μαθήματα που αναλογούν στο μάθημά του.

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΙΝΑΙ:

Κατατακτήριες: Εντός του Οκτωβρίου
Χειμερινές Προαγωγικές: Δεκέμβριος -Ιανουάριος
Θερινές Προαγωγικές και Επιθεωρήσεις: Μάιος – Ιούνιος
Οι ημερομηνίες των εξετάσεων και τυχόν άλλες ενημερώσεις που αφορούν τους σπουδαστές τοιχοκολλούνται από την γραμματεία του Ωδείου.

Οι σπουδαστές λαμβάνουν από την γραμματεία του ωδείου το μαθητικό τους βιβλιάριο στο οποίο καταχωρείται κάθε χρόνο η βαθμολογία τους.