Αρμονία

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Για να εισαχθεί ένας σπουδαστής στο Α΄έτος του ειδικού Αρμονίας πρέπει να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις στη ΙΙΙ Θεωρία και IΙΙ Σολφέζ και να λάβει και στα δύο μαθήματα τουλάχιστον Λίαν Καλώς. Κατόπιν θα φοιτήσει 3 χρόνια για να πάρει το Πτυχίο του μετά από εξετάσεις.
Για να εισαχθεί στο Β΄έτος πρέπει να λάβει μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις στην Ι Αρμονία και IV Σολφέζ και να πάρει τουλάχιστον Λίαν Καλώς και κατόπιν να φοιτήσει για 2 χρόνια για να πάρει το πτυχίο μετά από εξετάσεις.
Σπουδαστής που είναι πτυχιούχος Ωδικής μπορεί μετά από κατατακτήριες να καταταγεί στο 3ο και τελευταίο έτος ειδικού Αρμονίας και μετά από εξετάσεις να πάρει το πτυχίου του.
Κανένας σπουδαστής της ενόργανης και μη μουσικής και των Θεωρητικών (εκτός από την παραπάνω περίπτωση του ειδικού Αρμονίας) δεν μπορεί να καταταγεί στο τελευταίο έτος σπουδών.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

• ΣΟΛΦΕΖ
• ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
• ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ
• ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ
• ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
• ΧΟΡΩΔΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΝΑΣ 

ΠΑΥΛΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ