Αντίστιξη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

2 χρόνια

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

• ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
• ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ
• ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
• ΟΡΓΑΝΟΓΝΩΣΙΑ
• ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΝΑΣ 

ΠΑΥΛΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ