Φούγκα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

2 χρόνια

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

• ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
• ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ
• ΧΟΡΩΔΙΑ
• ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ