Σύνθεση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

4 Ετη

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Πτυχίο Φούγκας με Λίαν Καλώς

GRAND PRIX NIKOLAOS MANTZAROS

Το ωδείο Νικόλαος Μάντζαρος έχει θεσμοθετήσει χρηματικό έπαθλο 300 ευρω κατά τις απολύτηριες εξετάσεις σύνθεσης σε σπουδαστή που με την διπλωματική του εργασία διακρίνεται για την έμπνευση και δημιουργικότητά του.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΝΑΣ