Σχολή Μονωδίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κατά τις κατατακτήριες όσο και κατά τις προαγωγικές εξετάσεις οργάνων και μονωδίας, μαθητής προτεινόμενος για τη Μέση σχολή θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα μαθήματα της θεωρίας και των αντίστοιχων σολφέζ τουλάχιστον με Λίαν Καλώς. Για την εισαγωγή στην Ανωτέρα θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα μαθήματα της αρμονίας και των αντίστοιχων σολφέζ τουλάχιστον με Λίαν Καλώς.

Το υποχρεωτικό μάθημα του πιάνου πρέπει να παρακολουθούν όλοι οι σπουδαστές των υπολοίπων οργάνων, της μονωδίας, των ανωτέρων θεωρητικών και να εμφανίζονται στις ετήσιες επιθεωρήσεις. Ο τελικός βαθμός προϋποθέτει πρόγραμμα μέσης σχολής (J.S.Bach 2φωνη invention, Czerny 40, Mozart Sonata 1ο μέρος, κομμάτι αναλόγου επιπέδου).

Σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα πρέπει να υπάρχει τελικός βαθμός ένα εξάμηνο πριν τις Απολυτήριες εξετάσεις.

Στην Ανωτέρα σχολή ακολουθείται η εξής πορεία:

Μετά από τουλάχιστον δύο έτη ο μαθητής δικαιούται να δώσει προκριματικές πτυχίου και τουλάχιστον έναν χρόνο μετά πτυχιακές εξετάσεις. Αν ο μαθητής το επιθυμεί, τουλάχιστον έναν χρόνο μετά τις πτυχιακές εξετάσεις, μπορεί να δώσει εξετάσεις δεξιοτεχνίας και τουλάχιστον έναν χρόνο μετά Διπλωματικές εξετάσεις. Όλες οι παραπάνω εξετάσεις γίνονται ύστερα από πρόταση του οικείου καθηγητή, έξη μήνες πριν και σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή, ύστερα από ακρόαση του μαθητή τρείς μήνες πριν τις προβλεπόμενες εξετάσεις. Τα προγράμματα είναι αναλόγου επιπέδου και διάρκειας, ανεξάρτητα μεταξύ τους και περιλαμβάνουν αντιπροσωπευτικά έργα όλων των εποχών και υποχρεωτικό έργο επτανήσιου συνθέτη.
Υποχρεωτικά μαθήματα αναλυτικά

Αρμονία Γ

Σολφέζ ΣΤ

Μορφολογία

Ιστορία Μουσικής

Υποχρεωτικό πιάνο

Μελοδραματική-Μουσικο Θέατρο

Πρίμα –βιστα

Χορωδία

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΑΚΑΤΣΕΛΗ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΕΤΟΥ 

ΡΟΖΑ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΣΑΝΤΙΝΗΣ