Μοντέρνο Τραγούδι

 

Α ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΣΟΛΦΕΖ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΠΙΑΝΟ

Β ΕΠΙΠΕΔΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΜΟΝΙΑ ΣΟΛΦΕΖ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

ΠΙΑΝΟ

ΠΤΥΧΙΟ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΜΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ