Κλαρινέτο

 

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

• ΑΡΜΟΝΙΑ Γ’
• ΣΟΛΦΕΖ
• ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
• ΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑ
• ΟΡΧΗΣΤΡΑ
• MΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
• ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ