Βιολί

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩN

Προκαταρκτική : 2 χρόνια
Κατωτέρα : 3 χρόνια
Μέση : 3 χρόνια
Ανωτέρα : 3-4 χρόνια

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

• ΘΕΩΡΙΑ – ΑΡΜΟΝΙΑ
• ΣΟΛΦΕΖ
• ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
• ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
• ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ
• ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
• ΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑ
• ΟΡΧΗΣΤΡΑ
• ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΝΑΤΑΛΙ ΚΟΡΝΙΛΟΥΚ -ΣΔΡΑΛΗ