Πιάνο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προκαταρκτική : 2 χρόνια
Κατωτέρα : 3 χρόνια
Μέση : 5 χρόνια
Ανωτέρα : 3-4 χρόνια

Προκριματικές Πτυχιου

ΠΤΥΧΙΟ

 

Δεξιοτεχνία

ΔΙΠΛΩΜΑ


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

• ΘΕΩΡΙΑ – ΑΡΜΟΝΙΑ
• ΣΟΛΦΕΖ
• ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
• ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ
• ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
• ΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑ
• ΧΟΡΩΔΙΑ
• ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  

ΠΑΥΛΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΛΗΟΣ