Κιθάρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προκαταρκτική : 2 χρόνια
Κατωτέρα : 3 χρόνια
Μέση :3 χρόνια
Ανωτέρα : 3-4 χρόνια

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

• ΘΕΩΡΙΑ – ΑΡΜΟΝΙΑ
• ΣΟΛΦΕΖ
• ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
• ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ
• ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
• ΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑ
• ΧΟΡΩΔΙΑ
• ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ 

 

 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ